międzynarodowe prawo podatkowe

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Czytelnik.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

ceny transferowe terminy

Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2020


międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe Odpowiedzialność karna skarbowa dokumentacje podatkowe

ceny transferowe literatura

Opodatkowanie Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import

ceny transferowe szkolenie

Ceny transferowe dokumentacja w 2020 roku

ceny transferowe dokumentacja

Ceny transferowe wybrane zagadnienia

dokumentacja ceny transferowe

Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2020

ile kosztuje dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe Analiza regulacji prawnych Przykłady dokumentacji podatkowej

Co jeszcze mamy ciekawego


elementy dokumentacji cen transferowych

Ceny transferowe Odpowiedzialność karna skarbowa dokumentacje podatkowe W publikacji omówiono zagadnienia złączone z cenami transferowymi stosowanymi w transakcjach gospodarczych pośród podmiotami powiązanymi. Publikacja uwzględnia przemiany w przepisach podatkowych na dzień 1.1.2007 r. Dotyczą one m.in. - zasad opodatkowania zakładów (Permanent Establishment), - zasad rozliczania różnic kursowych (np. dla transakcji cash poolingu i nettingu), - uprzednich porozumień cenowych, - transakcji dokonywanych z rajami podatkowymi. Autor poruszył również kwestię metod szacunku cen transferowych. Lektura przeznaczona jest dla osób profesjonalnie zajmujących się doradztwem podatkowym i finansami, osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji podatkowych w zakresie cen transferowych, jakim sposobem i dla słuchaczy studiów podyplomowych o kierunku prawo podatkowe. Na wstępie zostanie wyjaśnione, kiedy podmioty będą uważane za powiązane, a co za tym idzie – zobowiązane do przestrzegania kodeksów w obszarze cen transferowych. W kolejnych rozdziałach opisujemy, w jaki sposób organy podatkowe badają, czy warunki transakcji pośród podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, i jakie działania podejmują, podczas gdy wykorzystywanie powiązań prowadzi do zaniżania podatku dochodowego.

Czytaj więcej

do kiedy ceny transferowe za

Wiedza ta doprowadzi Czytelnika do zasadniczej części Poradnika, mianowicie do warsztatu pisania dokumentacji podatkowej transakcji pośród podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na podmioty powiązane. Poprzez szereg praktycznych wskazówek pokażemy jak kreować dokumentację do różnego rodzaju transakcji (sprzedaży towarów, usług, pożyczek). Ceny transferowe Komentarz 2019 do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych Prezentowana lektura prezentuje problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, również od strony teoretycznej, w jaki sposób i praktycznej. W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, w tym przemiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), jakie weszły w życie 1.1.2019 r. Publikacji obejmuje uaktualnienie regulacji w zakresie cen transferowych, jakie w nowej formule obowiązują od 1.1.2019 r. Omówione pozostały nowe rozwiązania, w tym nowa objaśnienie transakcji kontrolowanej, safe harbours, recharakteryzacja i pominięcie transakcji oraz mechanizm korekt cen transferowych. Opisana została tak jak nowa szósta metoda szacowania ceny transferowej. W pierwszej części pisarz omawia przepisy: rozdziału 1a. „Ceny transferowe” ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1036 ze zm.), tj. art. 11a–11t; rozdziału 11a. „Informacje o schematach podatkowych” ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 800 ze zm.), tj. art. 86a–86o; rozdziału 6a. „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe” ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), tj. art. 58a–58e;

Czytaj więcej

master file ceny transferowe

Ceny transferowe Analiza regulacji prawnych Przykłady dokumentacji podatkowej Praca obrazuje przyczyny występowania zjawiska przerzucania przychodów w obrocie krajowym i międzynarodowym pomiędzy jednostkami należącymi do grupy kapitałowej. Przedstawiona została szczegółowa portret metod szacowania dochodu także wskazano obiekcje w obszarze sposobu ich stosowania. Zamysłem autora było praktyczne podejście do problemów podatników zgrupowanych ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej. Do publikacji książkowej zostały dołączone konkretne przykłady przygotowanej dokumentacji podatkowej, jakie mogą pomóc podatnikom i posłużyć im za zależność do przygotowania dokumentacji zawartych kontraktów. W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: #9679; kompleksowe ujęcie polskich regulacji prawnych także kanonów międzynarodowych dotyczących rozliczenia transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi; #9679; rozbiór problemów związanych z określeniem należnego przychodu również wysokości podatku związanego z zawarciem i realizacją kontraktów w toku grupy jednostek powiązanych; #9679; informacje dotyczące obowiązków podatkowych związanych z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi albo z podmiotami, będącymi rezydentami tzw. rajów podatkowych między innymi w obszarze sporządzania dokumentacji podatkowej; #9679; przykłady transakcji, mających na celu przerzucenie dochodu; #9679; odwołania do poglądów wybit ?nych przedstawicieli doktryny; #9679; interpretacje organów podatkowych dodatkowo orzecznictwo sądowe; #9679; przykłady przygotowanej dokumentacji podatkowej transakcji, jakie w największym stopniu wzbudzają podejrzliwość organów podatkowych.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


210

Użytkowników

220

Pobrań

692

Recenzji

34

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa także.

 • foto
  Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.

 • foto
  Umowa ile trwa umowa deweloperska do

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także dla deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni.

 • foto
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie.

 • foto
  Nowe prawo budowlane oraz definicji

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się.

 • foto
  zasady udostępniania i wydawania

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom również osobom uprawnionym jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

 • foto
  Nowelizacja KSH spółka komandytowa a kodeks spółek handlowych

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH spółka komandytowa a kodeks spółek handlowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od czasu wejścia.

 • foto
  Nowe prawo czy i kiedy pozwany

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.

 • foto
  Rekomendowane standardy i dobre praktyki i zapewnienie

  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Rekomendowane standardy i dobre praktyki. i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca,.

Chmura tagów


prawo restrukturyzacyjne sejmdokumentacja haccp dla piekarniart. 91a prawo budowlane komentarzkrajowe standardy rachunkowości co to jestzatrudnianie cudzoziemców blogpodatek dochodowy jaki symbolco to jest umowa deweloperskahaccp dokumentacja specjalnejczy świadczenie postojowe jest pomocą publicznąspółka z oo wzory umówtarcza antykryzysowa gdzie składać dokumentyrachunkowość budżetowa 2020 i jej specyfikaCompliance Management Systems podziału rólczego dotyczą schematy podatkoweco obejmuje dokumentacja pracowniczakoszty zmienne w firmiena czym polega postojowekoszty uzyskania przychodów bilety imiennewspólnota mieszkaniowa a deklaracja śmieciowaczym jest postępowanie egzekucyjnePomoc materialna dla uczniów rozporządzeniepodstawy rachunkowości bilans zadaniakiedy płacić split paymentrodo monitoring wizyjny w firmiedystrybucja ubezpieczeń 2020 ustawa