do kiedy ceny transferowe za

img

Wiedza ta doprowadzi Czytelnika do zasadniczej części Poradnika, mianowicie do warsztatu pisania dokumentacji podatkowej transakcji pośród podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na podmioty powiązane. Poprzez szereg praktycznych wskazówek pokażemy jak kreować dokumentację do różnego rodzaju transakcji (sprzedaży towarów, usług, pożyczek). Ceny transferowe Komentarz 2019 do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych Prezentowana lektura prezentuje problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, również od strony teoretycznej, w jaki sposób i praktycznej. W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, w tym przemiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), jakie weszły w życie 1.1.2019 r. Publikacji obejmuje uaktualnienie regulacji w zakresie cen transferowych, jakie w nowej formule obowiązują od 1.1.2019 r. Omówione pozostały nowe rozwiązania, w tym nowa objaśnienie transakcji kontrolowanej, safe harbours, recharakteryzacja i pominięcie transakcji oraz mechanizm korekt cen transferowych. Opisana została tak jak nowa szósta metoda szacowania ceny transferowej. W pierwszej części pisarz omawia przepisy: rozdziału 1a. „Ceny transferowe” ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1036 ze zm.), tj. art. 11a–11t; rozdziału 11a. „Informacje o schematach podatkowych” ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 800 ze zm.), tj. art. 86a–86o; rozdziału 6a. „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe” ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), tj. art. 58a–58e;

  • Ceny transferowe zasady rozliczania uproszczonej transakcji Ceny transferowe zasady rozliczania uproszczonej transakcji
  • Controlling  komu podlega komórka audytu Controlling komu podlega komórka audytu
  • Prawo restrukturyzacyjne  lub Prawo restrukturyzacyjne lub
  • Co to kiedy inwentaryzacja roczna Co to kiedy inwentaryzacja roczna
  • Nowe prawo budowlane  oraz definicji Nowe prawo budowlane oraz definicji