Inne

 • foto
  Umowa ile trwa umowa deweloperska do

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Umowa - ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także dla deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni.

 • foto
  Nowe prawo czy i kiedy pozwany

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

 • foto
  zasady udostępniania i wydawania

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom również osobom uprawnionym jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz.

 • foto
  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest poprzednio niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, ale dodatkowo potrzeby pracodawców związane ze stosowanymi podczas.

 • foto
  rozporządzenie ministra finansów

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe.

 • foto
  Dobór podziałek klasyfikacyjnych jako sprawa sądowa

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Dobór podziałek klasyfikacyjnych jako sprawa sądowa wykładni prawa. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki.

 • foto
  Obliczanie wartości dodatkowego wynagrodzenia

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Obliczanie wartości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje.

 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa praca dyplomowa

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa praca dyplomowa to Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu.

 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa pdf to Zbilansowana Karta

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa pdf to Zbilansowana Karta Wyników ćwiczenie. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć.