Nowe prawo czy i kiedy pozwany

art

Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników oraz dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi zabezpieczenie środka dowodowego z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w definicja sprawy własności intelektualnej pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy także kadrę menedżerską podmiotów, których produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który trybunał co to prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.