Kategorie: 168

 • foto
  Rekomendowane standardy i dobre praktyki i zapewnienie

  Dodany: 2020-09-01
  Kategoria: Split payment
  Komentarze: 0

  Rekomendowane standardy i dobre praktyki. i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca,.

 • foto
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Coaching
  Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie.

 • foto
  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa także.

 • foto
  Umowa ile trwa umowa deweloperska do

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Umowa - ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także dla deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni.

 • foto
  Nowe prawo czy i kiedy pozwany

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

 • foto
  Nowe prawo budowlane oraz definicji

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się.

 • foto
  zasady udostępniania i wydawania

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom również osobom uprawnionym jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz.

 • foto
  Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.

 • foto
  Nowelizacja KSH spółka komandytowa a kodeks spółek handlowych

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH spółka komandytowa a kodeks spółek handlowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od czasu wejścia.