Prawo

 • foto
  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa także.

 • foto
  Nowe prawo budowlane oraz definicji

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się.

 • foto
  Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.

 • foto
  Nowelizacja KSH spółka komandytowa a kodeks spółek handlowych

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH spółka komandytowa a kodeks spółek handlowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od czasu wejścia.

 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne lub

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - lub warto zawierać układ w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli i dla jakich dłużników jest to w największym stopniu opłacalne? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także zależności.

 • foto
  Elektronizacja zamówień publicznych Określenie w ustawie

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,.

 • foto
  Prawo rodzinne dla aplikantów i pokrewieństwo

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Prawo rodzinne dla aplikantów i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo połączonych z nimi regulacji KPC to głęboki sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo.

 • foto
  Ustawa o ochronie osób i mienia a rodo i Proces karny sądowe

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1

  Ustawa o ochronie osób i mienia a rodo i Proces karny sądowe orzeczenia. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim obszaru zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo omówiono.

 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie ZSEE według śmiałych wymogów Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, natomiast też sprawozdanie odpadowe.

 • foto
  Gmina i Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 3

  Gmina i Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie unieważnienie uchwały rady gminy poprzez wojewodę prawidłowych zasad działania.